Posts Published by Duy Egy

Niềm đam mê của tôi là du lịch, nhiếp ảnh và ẩm thực! Tôi muốn chia sẻ suy nghĩ và ấn tượng của tôi về các quốc gia và nền văn hóa khác nhau với các bạn.